Jak opravit chybu Android „Zásady zabezpečení brání použití fotoaparátu“.


Zobrazuje se vám při pokusu o použití aplikace Fotoaparát v telefonu Android chyba „Zásady zabezpečení brání použití fotoaparátu“? Je možné, že jste v telefonu zakázali možnost senzoru, nebo vaše aplikace možná funguje špatně. Zde je několik způsobů, jak vyřešit váš problém, abyste se mohli vrátit k pořizování krásných snímků.

I když existuje několik důvodů, proč se ve vaší aplikaci Fotoaparát zobrazuje výše uvedená chyba, nejběžnější z nich je, že váš telefon má drobnou chybu, mezipaměť aplikace Fotoaparát je poškozená nebo jsou chybná nastavení, máte nainstalovanou škodlivou aplikaci telefonu, systémová nastavení telefonu jsou nesprávná a další.

Aktivujte senzory na svém telefonu Samsung nebo jiném telefonu Android

Jedním z důvodů, proč nemůžete používat aplikace Fotoaparát v telefonu Android a zobrazuje se vám chybová zpráva, je, že jste deaktivovali různé senzory telefonu. Některé telefony nabízejí tuto možnost v nabídce Rychlé nastavení a vy nebo někdo jiný jste možná přepnuli možnost deaktivace senzorů.

To můžete vyřešit tím, že zajistíte, aby byly vaše senzory zapnuté.

Aktivujte senzory v telefonu Android z Rychlého nastavení

 1. Zatáhněte dvakrát dolů z horní části obrazovky telefonu.
 2. Klepnutím na Sensors Offaktivujete senzory telefonu.
 3. Aktivujte senzory v telefonu Android zNastavení

  Pokud v Rychlém nastavení nevidíte možnost Sensors Off, povolte tuto možnost v nabídce nastavení telefonu následovně:

  1. V telefonu Android otevřete Nastavení.
  2. V Nastavení vyberte O telefonu>Informace o softwarua sedmkrát klepněte na Číslo sestavení. Tím se odemkne nabídka Možnosti pro vývojáře.
  3. Vraťte se na hlavní obrazovku Nastavenía zvolte Možnosti pro vývojáře>Dlaždice pro vývojáře rychlého nastavení.
  4. Zapněte možnost Sensors Off.
   1. Dvakrát zatáhněte z horní části obrazovky telefonu dolů a zvolte Sensors Off..
   2. Po aktivaci senzorů telefonu spusťte aplikaci Kameraa zjistěte, zda aplikace funguje.

    Restartujte svůj telefon Samsung nebo jiný telefon Android

    Drobné systémové problémy Androidu mohou způsobit, že vaše aplikace Fotoaparát nebude fungovat. V této situaci můžete vyřešit většinu menších systémových problémů jednoduše restartování telefonu.

    Tím se vypnou všechny funkce telefonu a poté se tyto funkce znovu načtou, čímž se vyřeší drobné problémy. Před vypnutím telefonu nezapomeňte uložit neuloženou práci.

    1. Stiskněte a podržte tlačítko Napájenína telefonu Android.
    2. V nabídce vyberte Restartovata zařízení restartujte.
     1. Aplikaci Fotoaparátspusťte po restartování telefonu.
     2. Vymažte soubory mezipaměti aplikace Fotoaparát

      Jedním z důvodů, proč se vám v systému Android zobrazuje chyba „Zásady zabezpečení brání použití fotoaparátu“, je to, že došlo k poškození souborů mezipaměti aplikace Fotoaparát. Poškozené soubory často způsobují různé problémy s vašimi aplikacemi.

      Naštěstí je vyřešení problému v této situaci snadné, protože vše, co musíte udělat, je vymažte špatnou mezipaměť aplikace Fotoaparát. Když to uděláte, neztratíte svá osobní data.

      1. V telefonu Android otevřete Nastavení.
      2. V Nastavení vyberte Aplikace>Fotoaparát.
      3. Kliknutím na Vynutit zastaveníaplikaci zavřete.
      4. Vyberte Úložištěa zvolte Vymazat mezipaměť, chcete-li odstranit soubory v mezipaměti aplikace.
       1. Zavřete Nastavenía spusťte Fotoaparát.
       2. Obnovení nastavení aplikace fotoaparátu

        V nabídce Nastavení aplikace Fotoaparát můžete nakonfigurovat různé možnosti. Je možné, že problém způsobuje zde nesprávně nakonfigurovaná možnost. V takovém případě obnovte výchozí nastavení fotoaparátu a váš problém bude vyřešen.

        1. V telefonu otevřete Nastavení.
        2. Vyberte Aplikace>Fotoaparát>Nastavení fotoaparátua klepněte na Obnovit nastavení.
        3. Výběrem Resetovatzahájíte resetování nastavení..
         1. Spusťte aplikaci Fotoaparát.
         2. Restartujte telefon Android v nouzovém režimu

          Nouzový režim Androidu umožňuje zapnout telefon načtením pouze nezbytných souborů. To vám pomůže zjistit, zda problém způsobuje aplikace třetí strany nainstalovaná v telefonu. Poté můžete problematickou aplikaci z telefonu vyřešit a problém vyřešit.

          1. Stiskněte a podržte tlačítko Napájenína telefonu.
          2. Klepněte na možnost Vypnouta podržte ji.
          3. Chcete-li restartovat telefon v tomto režimu, vyberte Nouzový režim.
           1. Spusťte aplikaci Fotoaparáta zjistěte, zda aplikace funguje.
           2. Pokud aplikace Fotoaparát funguje v nouzovém režimu, pravděpodobně za to může vaše nainstalovaná aplikace třetí strany. V tomto případě odstraňte z telefonu všechny podezřelé aplikace podle následujících kroků:

            1. Spusťte zásuvku aplikací v telefonu a najděte aplikaci, která je podle vás podezřelá.
            2. Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost Odinstalovat.
             1. Ve výzvě k odebrání aplikace vyberte OK.
             2. Opakováním výše uvedených kroků odeberte z telefonu všechny vadné aplikace.
             3. Restartujte telefon.
             4. Spusťte aplikaci Fotoaparát.
             5. Aktualizujte svou verzi systému Android

              Drobné systémové chyby systému Android mohou způsobit, že aplikace Fotoaparát nebude fungovat a zobrazí se chybová zpráva „Zásady zabezpečení brání použití fotoaparátu“. Tyto chyby nemůžete opravit sami, ale můžete aktualizujte verzi Androidu, což přináší různé opravy chyb.

              Ať už máte nějaké problémy nebo ne, vždy je dobré udržovat verzi operačního systému aktuální.

              1. Spusťte v zařízení Android Nastavení.
              2. V Nastavení vyberte Aktualizace softwaru>Stáhnout a nainstalovat.
              3. Nechte svůj telefon zkontrolovat aktualizace.
              4. Nainstalujte aktualizace klepnutím na Instalovat nyní.
               1. Spusťte aplikaci Fotoaparát..
               2. Resetujte svůj telefon Android na tovární nastavení

                Pokud nic jiného nefunguje, poslední možností je resetujte svůj telefon Android na výchozí nastavení. Pokud tak učiníte, vymažete všechna svá vlastní nastavení a datové soubory, z nichž některé mohou způsobovat problémy s fotoaparátem.

                Upozorňujeme, že po provedení procesu resetování ztratíte všechna data telefonu. Ujistěte se, že zálohujte všechny důležité soubory, které chcete zachovat.

                1. V telefonu Android otevřete Nastavení.
                2. Přejděte na Obecná správa>Resetovat>Obnovení továrních datv Nastavení.
                3. Vyberte Resetovata podle pokynů na obrazovce uveďte telefon do výchozího továrního nastavení.
                 1. Nastavte svůj telefon od začátku.
                 2. Řešení chyb aplikace fotoaparátu pro Android pomocí různých způsobů

                  Aplikace Fotoaparát pro Android téměř nevykazuje žádné chyby, ale pokud se s aplikací setkáte s problémy, použijte k vyřešení problému výše popsané metody. Více často než ne, změna několika možností v telefonu může vyřešit problémy s fotoaparátem.

                  Jakmile to uděláte, vaše aplikace by měla fungovat podle očekávání a umožnit vám zachytit všechny výjimečné okamžiky vašeho života.

                  .

                  Související příspěvky:


                  18.06.2023